Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: Usos compatibles

Els Encantats. A.Añó

  La ramaderia

  La ramaderia sempre ha estat considerada beneficiosa per a la conservació dels ecosistemes del parc (tret de determinades zones que estan excloses del pasturatge). Tot i això, l’activitat ramadera està en franca regressió a tota la zona perifèrica, en part a causa de la pèrdua de poder econòmic del sector, que ha tingut com a conseqüència el progressiu abandonament de les explotacions.

  Al parc, els ramats locals de Boí i Espot aprofiten temporalment les armenteres durant determinades èpoques de l’any, que coincideixen en l’espai i el temps amb l’època de màxima afluència turística. Aquest aprofitament es manté per les servituds derivades de la propietat i els costums veïnals.

  Turisme

  Com ja hem assenyalat anteriorment, el sector primari d'aquesta zona es troba immers en una profunda crisi, que ha provocat un descens del nivell de renda dels ramaders. Aquesta situació ha propiciat un canvi d’orientació en moltes de les explotacions de la zona, que han decidit apostar per l’activitat turística per complementar els seus ingressos.

  Algunes de les valls que es troben dins la zona d’influència del parc tenen des de fa molt de temps una important tradició d’explotació turística dels recursos naturals de la zona. Determinats paratges del parc como ara el Pla d’Aigüestortes, l’Estany de Sant Maurici o Els Encantats ha estat visitats assíduament des de principis d’aquest segle per un gran nombre de visitants, que actualment arriben als 350.000 cada any.

  Sobre la base de les enquestes realitzades pel mateix Parc s’han pogut determinar els motius de les visites que fan els usuaris del Parc. En el 70% dels casos, els usuaris vénen al Parc per realitzar-hi activitats físiques, la majoria per fer senderisme, mentre que d’altres vénen per fer-hi activitats més intenses, com ara travessies de muntanya o alpinisme (també hi ha un petit percentatge d'escaladors i ciclistes). Fruir del paisatge, descansar i fer fotografies són algunes de les altres activitats preferides pels usuaris.

  imagen
No existen resultados con los criterios de búsqueda