Parc Nacional Marítim - Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera

Na Foradada desde Na Pobra, con hinojos marinos en primer término

    Introducció

    A poc menys d’una hora de navegació des de Mallorca, l’Arxipèlag de Cabrera constitueix el millor exponent dels ecosistemes insulars no alterats de la Mediterrània espanyola. Des de 1991, el Parc Nacional Marítim Terrestre empara tota la riquesa natural d’aquest conjunt d’illes i illots calcaris: importants colònies d’aus marines, espècies endèmiques i un dels fons marins més ben conservats del nostre litoral.

    Al parc hi predominen els arbustos llenyosos de fulla coriàcia i petita, que formen la garriga, un matoll perfectament adaptat als rigors del clima mediterrani. Hi ha diversos endemismes: astràgal de les Balears (Astragalus balearicus), raspeta (Rubia angustifolia ssp. cespitosa), tragamosques (Dracunculus muscivorum), hipericó balear (Hypericum balearicum), etc. Constitueix un important punt d’escala en la ruta migratòria de més de 150 espècies d’aus, tant en el pas primaveral com en el de tardor. Són veïnes de les illes des de la gavina corsa (Larus audouini) fins al falcó de la reina (Falco eleonorae). Els fons marins també representen una part molt important del parc, amb més de dues-centes espècies de peixos i nombrosos invertebrats endèmics.

    Des de l’ 1 de juliol de 2009 la gestió del Parc Nacional Marítim i Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera correspon en exclusiva a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

    - Reial Decret 1043/2009, de 29 de juny, d’ampliació de les funcions i serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de conservació de la natura (Parc Nacional Marítim i Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera). (BOE, núm. 157, de 30 de juny de 2009)

No existen resultados con los criterios de búsqueda