Sorprendido con dos cabezas de corzo precintadas incorrectamente