Programa LIFE

Gobernanza e Información Medioambientales

  • LIFE16 GIE/ES/000621: LIFE NATURA 2000 + BEAR. Living in Natura 2000 and living with bears in two small and endangered subpopulations
    Beneficiario coordinador: Fundación Oso Pardo

Accesos Directos