Aigüestortes i Estany De Sant Maurici: Història

Els Encantats. A.Añó

  Un passeig per la seva història

  L'any 1932, el Pla Macià va contemplar el Parc Nacional de l'Alt Pirineu com una magnífica representació de les formacions geològiques de la serralada pirinenca axial, i també de la seva flora i fauna, a més de constituir una de les millors manifestacions del glacialisme quaternari i de posseir un dels millors conjunts arquitectònics del romànic.

  El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va ser creat el dia 21 d'octubre de 1955, amb una extensió inicial de 9.851 hectàrees, basant-se en una antiga Llei de Parcs Nacionals de l'any 1916. Va ser el cinquè Parc Nacional d'Espanya i el segon dels Pirineus, després del Parc Nacional d'Ordesa.

  El 29 de maig de 1976 s'anuncia el projecte de reclassificació i ampliació del parc, per incloure-hi l'avetar de la Mata de València i el Massís del Montardo. Després d'aquest intent de reclassificació per part de l'administració central, passen 10 anys fins que el Parlament de Catalunya aplica les competències exclusives que, en matèria d'espais naturals corresponen a la Generalitat de Catalunya, i aprova la Llei de Reclassificació del Parc Nacional.

  La Llei 7/88, de 30 de març, propugna una ampliació del parc i determina els aprofitaments tradicionals, a més de preservar l'espai de totes les intervencions que d'alguna manera puguin alterar-lo.

  La Llei 22/90, de 28 de desembre, modifica parcialment els límits de la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional, redefineix la composició del Patronat i les activitats permeses en aquesta zona.

  Amb el Decret 234/1996, de 15 de juliol, es produeix una nova ampliació del parc, amb la qual s'arriben a les 14.119 ha de superfície actuals.

  Després de la sentència del Tribunal Constitucional, la Llei 41/1997 modifica la Llei 4/1989 de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna, que permet que les comunitats autònomes els gestionin, i el Parc Nacional torna a la Xarxa Estatal de Parcs Nacionals com a representant de la regió pirinenca dels sistemes lligats a les formacions lacustres i a les roques d'origen plutònic.

No existen resultados con los criterios de búsqueda