Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Els Encantats desde el estany de Amitges

En esta página

 1. Sistema Gestió Medioambiental del Parc Nacional
 2. Certificats
 3. Descàrrega de documents

  Sistema Gestió Medioambiental del Parc Nacional

  L’any 2003 l’Organisme Autònom Parcs Nacionals decideix implantar un Sistema de Gestió Ambiental en tots els parcs nacionals, acollit a la norma UNE- EN ISO 14.001. A finals d'aquest any es porten a terme els treballs de diagnosi inicial de cada parc nacional.

  Durant els anys 2004 i 2005 el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici redacta i implanta tota la documentació del Sistema de Gestió Ambiental i, des del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya se li dóna un nou impuls amb la seva verificació ambiental d'acord amb el Reglament (CE) núm. 761/2001 EMAS.

  El mes de novembre de 2006 és inscrit en el Registre d'Organitzacions Adherides al Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental, segons els requisits del Reglament (CE) núm. 761/2001 (EMAS) i també se li dóna la certificació del Sistema de Gestió Ambiental, implantat segons la norma UNE-EN ISO 14001:2004.

  En aquests anys d’implantació s’ha intentant que tot el personal que treballa al parc s'impliqui en el manteniment del Sistema de Gestió Ambiental, que ha demostrat ser una bona eina per millorar el comportament ambiental dels treballadors i de les infraestructures del parc. També mirem d’implicar cada vegada més en aquest sistema de gestió el dia a dia del Parc Nacional, tot estenent-lo a qüestions tan importants com són l'impacte de l'ús públic sobre el parc, la gestió dels refugis, etc. Mitjançant aquesta secció es pretén facilitar l’accés a la informació de caràcter ambiental i, més concretament, a la documentació que integra el Sistema de Gestió Ambiental implantat al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

No existen resultados con los criterios de búsqueda