Arxipèlag de Cabrera: Usos compatibles

Na Foradada desde Na Pobra. J.C.Molina, J.L.Perea

  La pesca artesanal

  Embarcación de pesca

  Els testimonis més antics sobre la pesca en aigües de Cabrera provenen de les restes arqueològiques de Sa Platgeta. Es tracta d’uns dipòsits rectangulars excavats a la roca contigua al mar que s’identifiquen com d'una factoria de salaó de peix. Aquestes factories apareixen relacionades, en d'altres punts de la costa mediterrània, amb la situació de les almadraves utilitzades a l'època romana. En aquesta zona s’han localitzat altres elements relacionats amb la pesca, com ara un pes de plom d'una xarxa, que podria ser de la mateixa època. Tots aquests materials semblen pertànyer als segles VI i VII.

  D’altres testimonis són la captura de 22 pescadors amb les seves barques per part de pirates berbers a Cabrera (segle XVI) o els 17 presoners francesos que van aconseguir fugir assaltant una barca de pescadors (a començaments del segle XIX).

  L’activitat pesquera professional en aigües de Cabrera va experimentar un augment important durant la primera meitat d’aquest segle, com a conseqüència, en part, del desenvolupament dels ports de pescadors pròxims a l’Arxipèlag, estimulats per l’avenç en les tècniques de pesca.

  El Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Nacional Marítim i Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera estableix normes d’obligat compliment per a la pesca artesanal tradicional de caràcter professional, única activitat extractiva permesa.

  Activitats turístiques i recreatives

  Es pot visitat el parc, sense més tràmits, embarcant-se a les golondrines que surten dels ports de la Colònia de Sant Jordi i de Porto Petro. És recomanable reservar amb anticipació.

  Si pensem fer la visita en la nostra pròpia embarcació, cal disposar d’una autorització expedida per l'administració del parc. A la sol•licitud s’hi faran constar el nom i les dades del patró i de l'armador, i també de l'embarcació. S’inclourà una declaració d’estar al corrent dels requisits per a l’ús correcte de l’embarcació.

  Les autoritzacions que es concedeixen són de navegació (de fins a un mes, però sense ancoratge nocturn), de pernocta (s'autoritza una sola nit al juliol i agost, dues al setembre i set durant la resta de l'any) i de busseig amb escafandre autònom (cal presentar el títol d'escafandrista de les persones que vulguin fer les immersions). Les zones autoritzades poden variar d’un any a l’altre). Si es vol amarrar al port de Cabrera, cal un permís expedit pel Govern Militar.

  El parc concerta visites per a grups d’un màxim de 60 persones i ofereix gratuïtament un servei d’interpretació i recolzament a l’educació ambiental.

  Mojarra, Isla de Conills y zarzamora
No existen resultados con los criterios de búsqueda