La Guardia Civil recupera una hembra de Macaco de Berberia en Torrevieja