Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: itineraris "Trencant barreres"

Els Encantats. A.Añó

    El Parc Nacional és un espai natural protegit d’alta muntanya. Això fa que els camins que el creuen quedinfora de l’abast de moltes de les persones que cada any ens visiten. Malgrat tot, hem esenvolupat un seguit d’actuacions per aconseguir que algunes de les zones més emblemàtiques d’aquest espai siguin més fàcilment assequibles a visitants amb mobilitat reduïda o amb alguna discapacitat, intentant minimitzar les barreres físiques que imposa l’alta muntanya.

    Passarel·les de fusta amb apartadors, pendents suaus, cartells interpretatius amb Braille, maquetes tàctils, lavabos adaptats, places d’aparcament reservades, són algunes de les iniciatives endegades aquests darrers anys que han de fer possible que persones amb problemes de mobilitat, tant particulars com grups organitzats, puguin gaudir dels paisatges del Parc en la mesura de les seves possibilitats.

    L’accés motoritzat al Parc està restringit, però amb caràcter excepcional s’autoritza l’entrada dels vehicles de les persones amb mobilitat reduïda que ho sol·liciten prèviament a les Cases i centres d’informació. També disposeu de diferents serveis de transport públic que us poden apropar fins l’interior del Parc i la zona perifèrica. Les persones amb discapacitat visual també poden demanar una lleugera maqueta tàctil per portar amb ells durant el seu recorregut per la zona central del Parc, que els ha de permetre situar-se més fàcilment en l’entorn on es troben.

    El Parc desenvolupa un programa d’activitats realitzades per guies interpretadors que han rebut una formació específica per atendre a col·lectius amb problemes de mobilitat i amb altres diversitats funcionals.

    Els itineraris adaptats són tres: Camí del Salto (Senet), Passarel·la del planell d’Aigüestortes (Boí) y Passarel·la del mirador de Sant Esperit (Boí) 

No existen resultados con los criterios de búsqueda