Directorio de Centros de Información y Documentación Ambiental A CORUÑA

Biblioteca da Facultade de Bioloxía "Victor López Seoane". Universidade de Santiago de Compostela

Biblioteca da Facultade de Bioloxía "Víctor López Seoane"
Universidade de Santiago de Compostela
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n
15782 Santiago de Compostela / A Coruña
Telf.: 881 813 246 (Dirección) / 881 813 247 (Información) / 881 813 248 (Préstamo)
Acceso:  Miembros de la USC y usuarios externos autorizados
 
 
 

Biblioteca da Facultade de Ciencias (A Coruña)

Biblioteca da Facultade de Ciencias
Universidade da Coruña
Campus de A Zapateira, s/n
15071 A Coruña
Telf.: 881 012 009
Acceso: Miembros de la UDC y usuarios externos autorizados 


 

 

Biblioteca del Museo de Historia Natural (Santiago de Compostela, A Coruña)

Biblioteca del Museo de Historia Natural
Universidade de Santiago de Compostela
Parque Vista Alegre, s/n
15782 Santiago de Compostela / A Coruña
Telf.: 881 816 349
Acceso: Comunidad universitaria 

 

 

 

Biblioteca Intercentros de Psicoloxía e Ciencias da Educación, Universidad de Santiago
Biblioteca Intercentros de Psicoloxía e Ciencias da Educación
Universidade de Santiago de Compostela
Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus Vida
15782 Santiago de Compostela / A Coruña
Telf.: 881813720 (mañana) / 881813721 (tarde)
Acceso: Libre (préstamo sólo para miembros de la Comunidad Universitaria de Santiago de Compostela y usuarios externos autorizados)
 
 
 

CEIDA. Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga
Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga
CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia)
Pazo de Lóngora (antiguas Caballerizas)
C/Casares Quiroga, 29
15179 Lians-Oleiros / A Coruña
Telf.:981 630 618
Fax: 981 614 443
Acceso: Libre
 
 

Biblioteca del Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo. Bergondo (A Coruña)

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo
Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia
Lg. Bos, 14. Ctra. N-VI Km. 581 Guísamo
15640 Bergondo / A Coruña
Telf.: 881 881 043
Acceso: LibreBiblioteca del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Abegondo, A Coruña)
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM)
Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal. Dirección Xeral de Ordenación Forestal. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia
Crta. de Betanzos a Mesón do Vento, km 7. Mabegondo
15318 Abegondo / A Coruña
Telf.: 881 881 816
Acceso: Con autorización
 
 

Centro Oceanográfico de A Coruña
Centro Oceanográfico de A Coruña
Biblioteca
Instituto Español de Oceanografía (IEO) - CSIC
Paseo Alcalde Francisco Vázquez, nº10 
15001 A Coruña
Telf.: 981 218 287
Acceso: Libre (consulta en sala de los fondos bibliográficos)
 
 
 

Biblioteca de la Consellería do Medio Rural e do Mar. Santiago de Compostela (A Coruña)

Consellería do Medio Rural. Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións
Xunta de Galicia
Avda. do Camiño Francés, 10 - Sótano
15703 Santiago de Compostela / A Coruña
Telf.: 981 546 660  Fax: 981 546 699
Acceso: Sólo personas con autorización especial
 
 

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. Santigao de Compostela (A Coruña)

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia
Biblioteca
Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (CSIC)
Avda. de Vigo, s/n
15705 Santiago de Compostela / A Coruña
Telf.: 981 590 958  Fax: 981 592 504
Acceso: Libre (Préstamo sólo para personas con autorización especial)
 
 
 

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación doTerritorio. Xunta de Galicia (Santiago de Compostela, A Coruña)

Plataforma Galega de Información Ambiental - GAIA
Subdirección Xeral de Coordinación Ambiental. Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda. Xunta de Galicia
San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela / A Coruña
Telf.: 981 541 733  Fax: 981 541 714
Acceso: Libre
 
 

Biblioteca de la Sociedade Galega de Historia Natural. Ferrol (A Coruña)
Sociedade Galega de Historia Natural
Praza de Canido, s/n – (Apdo. de Correos 356)
15480 Ferrol / A Coruña
Telf.: 698 141 384
Acceso: Libre

Acceso directo