Secretaría de Estado de Energía

Aquesta secció conté informació sobre les estructura orgànica i Organismes depenents de la Secretaria d'Estat d'Energia així com les funcions i competències que li corresponen.