Agindu-proposamena, uztailaren 17ko TED/668/2020 Agindua baliogabetzen duten auzitegi gorenaren hainbat epai betearazteko dena

02/03/2022
Alegazioak aurkezteko epea zabalik.

TED/668/2020 Agindua, uztailaren 17koa, 2018ko urriaren 1etik 2019ko ekainaren 30era bitarteko aldirako ordainsari-parametroak ezartzen dituena urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuaren zortzigarren xedapen gehigarriaren ondorioz, eta 2019ko lehen seihileko naturalari dagozkion eragiketaren ordainsari-balioak berrikusten dituena, baliogabetu egin zen Auzitegi Gorenetik sortutako epai irmoen bidez, 977 zenbakitan, 977 zenbakitan, eta 977 zenbakitan, kontuan hartzen ez den heinean.

Sartu parte hartzera