Consulta pública sobre o borrador de folla de ruta para o desenvolvemento de enerxías eólicas mariñas e mariñas en España

07/07/2021
Está aberto o prazo para presentar alegacións

O propósito da folla de ruta para o desenvolvemento de enerxías eólicas mariñas e mariñas en España é orientar e promover decisivamente o desenvolvemento completo das enerxías eólicas mariñas e mariñas en España, a curto, medio e longo prazo. A enerxía mariña, a chamada "Enerxía Azul", é unha das panca para a transformación enerxética a nivel nacional, europeo e mundial, así como unha oportunidade industrial, económica e social para o noso país, dun xeito coherente e compatible. coa protección dos valores ambientais e o resto de usos e actividades do medio mariño.

A folla de ruta está totalmente aliñada coa Estratexia europea sobre enerxías renovables mariñas publicada o 19 de novembro de 2020 pola Comisión Europea.

O obxectivo desta consulta pública é facer público un texto sobre o que recoller, directamente ou a través das súas organizacións representativas, a opinión dos cidadáns e das entidades potencialmente implicadas na cadea de valor das enerxías renovables mariñas.

Máis información sobre a consulta pública