Secretaría de Estado de Energía

Esta sección contén información sobre a estrutura orgánica e Organismos dependentes da Secretaría de Estado de Enerxía así como as funcións e competencias que lle corresponden.