Resolución pola que se autoriza a modificación de deseño SA-AC-20/04, revisión 0, para a densificación do Almacén Temporal Individualizado (ATI) das centrais nucleares Ascó I e Ascó II

16/03/2022

Densificación do Almacén Temporal Individualizado (ATI) das centrais nucleares Ascó I e Ascó II

Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, con data do 15 de marzo de 2022 [PDF] [177 KB]

pola que se autoriza a modificación de deseño SA-AC-20/04, revisión 0, para a densificación do Almacén Temporal Individualizado (ATI) das centrais nucleares Ascó I e Ascó II, e apróbanse as propostas de cambio ás Especificacións Técnicas de Funcionamento e aos Estudos de Seguridade asociadas.

Resolución da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (BOE 14/06/2021).

pola que se formula informe de impacto ambiental do proxecto "Modificación para a densificación do Almacén Temporal Individualizado das Centrais Nucleares de Ascó I e Ascó II (Tarragona)".